Doelstelling

De vereniging Streekmuseum Goeree-Overflakkee heeft ten doel de stichting en instandhouding van een museum op Goeree-Overflakkee, het verzamelen en tentoonstellen van voorwerpen, geschriften, boeken, kaarten en tekeningen en dergelijke van oudheidkundige, culturele en geschiedkundige aard en van al zodanige zaken welke uit dag oogpunt in de toekomst van waarde kunnen worden.

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan:

  • > Vergroten zichtbaarheid
  • > Aantrekken van nieuwe leden en vrijwilligers
  • > Deelnemen aan en organiseren van meer activiteiten
  • > Interactief maken van museum
  • > Aantrekkingskracht van museum bij jongeren vergroten