Kerkstraat 4-12 3245
AK Sommelsdijk
T 06-52153169

Openingstijden

zo & ma. gesloten
di. 14:00-17:00
wo. 14:00-17:00
do. 14:00-17:00
vr. 14:00-17:00
za. 14:00-17:00

Hemelvaartsdag geopend vanaf 14:00 uur.

Tweede Pinksterdag geopend vanaf 14:00 uur.

Entreeprijzen

Volwassenen
Kinderen tot 12 jaar
Museumvrienden
€ 5.00
€ 2.50
Gratis
Flag of Germany

Wandelpuzzeltocht Dirksland

(1e ETAPPE)

 1. De bedijking van Dirksland werd in 1416 voltooid. Daarvóór was het een gors: een onbedijkt stuk grond. Dit gors werd ruim vóór 1416 al in een oorkonde genoemd. Vind het jaartal van die oorkonde met behulp van de knooppunten op het fietsroutenetwerkbord.

10          35

  2+          6-

12          29 1229 is het jaartal

 1. Ooit was Diederik van Zierikzee eigenaar van het gors dat de naam Diedericksland ofwel Dirksland kreeg. Diederik of Dirk betekent: de machtige onder het volk. Ongeveer 78.000 Nederlandse mannen heten Dirk. Daarmee is Dirk: de populairste mannennaam in Nederland die met de letter D begint
 2. Door verzanding werd de haven te ondiep voor de scheepvaart. Daarom besloot men in 1790 tot de aanleg van een schutsluis: het Dirkslandse Sas. Wat maakte het extra lastig om de verzanding van de haven tegen te gaan?De lengte van het havenkanaal
 3. De haven was altijd vol bedrijvigheid. Wat was er rond 1900 op de Kaai te vinden? Een café en een hotel
 4. Kunstmesthandelaar Kooman was op 16 januari 1906 met het kenteken H-153 de eerste kentekenbezitter van Dirksland. De letter H stond voor Zuid-Holland. Toen waren kentekenplaten blauw en de cijfers en letters wit. Nu zijn Nederlandse kentekenplaten geel en de cijfers en letters zwart. Welk land heeft ook zulke kentekenplaten?Luxemburg
 5. Wat is het huidige huisnummer van het pand dat vroeger huisnummer A399 had? 28
 6. Op welk huisnummer was de slagerij van Piet Grootenboer gevestigd? (Kijk omhoog.) 35
 7. Schrijver Willem Walraven (1887-1943) vertrok naar Canada en daarna naar Nederlands-Indië (Indonesië). Hij trouwde een Soedanese vrouw.  Walraven had een moeizame band met zijn geboortedorp, maar Dirksland loslaten was volgens de gevelsteentekst moeilijk voor hem. Zou zijn vrouw Soedan ook gemist hebben? Wat is de hoofdstad van dat land? Karthoem
 8. Op de hoek bij de rotonde is Elektro World Van der Heijden gevestigd. Hier kunt u huishoudapparatuur kopen, zoals een Flakkeese warmmaekmasien (NL: magnetron). Maar waarvoor gebruikte men vroeger het voorwerp in de foto? Bonen snijden
 9. De mini-Eiffeltoren midden op de rotonde verwijst naar de bijnaam van Dirksland: Klein Parijs. Is dat omdat het als eerste eilanddorp straatverlichting op gas kreeg? Parijs heet immers ook wel De Lichtstad. Of was het omdat het in de Franse tijd op de route Den Haag-Parijs lag? Zeker weten doen wij het niet. Wat is De Lichtstad van Nederland? Eindhoven
 10. In de fotocollage staan negen afbeeldingen. Kijk goed naar de poortpalen en er omheen. Omcirkel de afbeelding die hier niet thuishoort. Middenin de collage, de linker afbeelding
 11. De eerste drinkwaterleiding in Nederland stamt uit 1853, maar het duurde tot 1934 voordat ook de Dirkslanders op het drinkwaterleidingnetwerk waren aangesloten. Hoe kwamen Dirkslanders vóór 1934 veelal aan hun drinkwater? Zij vingen regenwater op in een tras
 12. Hieronder staan in willekeurige volgorde foto’s die bij huizen horen. Stonden deze huizen vroeger in Melissant of Sommelsdijk? Zet in het lege vakje een M voor Melissant of een S voor Sommelsdijk.
M
S
S
M

14 Verderop in een stuk boerenland heeft Dirkslander Arco Hoekman in 2018 de grootste middeleeuwse muntenschat van Nederland gevonden. De meer dan 3000 zilveren munten kwamen uit heel Europa. Hieronder staan Europese munten die inmiddels in de euro zijn opgegaan. Zet bij elke munt het nummer van het juiste land.

Lire3 1 Griekenland
Peseta5 2 Finland
Escudo6 3 Italië
Drachmen1 4 Litouwen
Markka2 5 Spanje
Litas4 6 Portugal
 1. Links van de dijk was het spui. Via een sluis werd het spuiwater regelmatig in de haven geloosd om het dichtslibben van de haven tegen te gaan. De tegenwoordige bewoners aan deze dijk proberen iets anders tegen te gaan: parkeren op hun terrein. Hoe vaak komt u het opschrift EIGEN TERREIN langs de Zuid Spuidijk tegen? 3
 2. Dit witte huis, het Melissantse Huus, was van 1706 tot 1858 het raadhuis van Melissant. Dat was lekker dichtbij voor de meeste gemeentebestuurders: die woonden veelal in Dirksland. Zoek de gemeentewapens (van Melissant en Onwaard) en tel alle leeuwen: 6
 3. Er is hier geen gas- of ijsfabriek meer maar wel Garagebedrijf Doorn voor een prima occasion. Kent u de bijnamen van de afgebeelde auto’s? Zet bij elke auto in het lege vakje de letter van de bijbehorende afbeelding.

Boven: D C E, onder A B

 1. Wie moeten het hoofd bedekken als zij de begraafplaats willen bezoeken? mannen
 2. Zoek op de begraafplaats naar wat “tammoez” is: Joodse maand
 3. Welke tram heeft niet op het eiland gereden? Paardentram
 4. Tot 1956 kon men met de eilandtram over Goeree-Overflakkee reizen. Ontdek op het informatiepaneel wanneer de trambrug werd aangelegd? 1908
 5. Zoek naar een steen waarop een landbouwgewas is afgebeeld, namelijk: druuf (NL: druif)
 6. Door inklinking van de bodem kwam de polder van Dirksland lager te liggen. Om het overtollige water uit de polder te kunnen afvoeren, werd hier een afwateringskanaal (een boezem) gegraven. Hieronder ziet u bruggen afgebeeld. Zet de letter van de afgebeelde brug achter de bijbehorende plaats.
San FranciscoC
LondenD
FlorenceH
SydneyG
ZeelandF
VenetiëB
Dirkslandse SasE
New YorkA
 1. Door het ziekenhuis hebben veel eilanders Dirksland als geboorteplaats in hun paspoort staan, zo ook oud-minister Elco Brinkman en cabaretier Richard Groenendijk. Welke jongensnaam was in 2020 het populairst onder pasgeborenen in Nederland? Noah
 2. Zoek naar de tweede naam van Paulina van Weel, te weten: Maria
 3. In de vorige eeuw maakte men zich geen zorgen over corona maar wel over een andere ziekte. Voor de lighallen werden lighallen gebouwd, zo ook bij dit ziekenhuis. Om welke ziekte ging het toen? Tuberculose
 4. Er komt een Flakkeeënaar bij de ziekenhuisbalie en zegt: “Ik kom voor m’n pôôke”. Naar welke arts stuurt de baliemedewerker de Flakkeeënaar dan door? De maag-darm-lever-arts/MDL-arts (voor zijn buik)
 5. Even later staat een andere Flakkeeënaar met een “raeshôôt” bij de ziekenhuisbalie. Wat zal de baliemedewerker dan zeggen? “Oh, een ragebol …  u komt de ramen van het ziekenhuis doen?”
 6. U besluit op de tram te stappen. Ontdek met behulp van het informatiepaneel waar u dan bent uitgestapt en omcirkel de plaatsnaam in de foto.

Stellendam

30. In welke volgorde komt u als trampassagier de volgende afbeeldingen op de Tramweg tegen? Schrijf in de lege vakjes de juiste lettervolgorde.

BCGEFAD
 1. Hoeveel voorgevelraamluiken passeert u als trampassagier op de Secretaris Rooijlaan? 28
 2. Dirksland staat op het eiland bekend om haar feestelijke Koningsdagen. Doe alsof het vandaag Koningsdag in Dirksland is en omcirkel de twee gelijke kronen in de afbeelding.

Onderste rij, laatste twee kronen

33. Een ander bekend boek van Poortvliet is het ontroerende Braaf dat over honden gaat. Hieronder ziet u beroemde filmhonden. Zet achter elke hondennaam de juiste lette

BeethovenC
LassieE
BenjiB
HachikoA
SnufD
 1. Tegen de bouw van korenmolen De Eendracht in 1846 hadden de eigenaren van de omliggende percelen bezwaar. Maar tegenwoordig kan men toch weinig bezwaar hebben tegen het mooie uitzicht op de molen. Naast de hoeveelste boom is de foto met uitzicht op de molen genomen? 11e
 2. In 1980 stuurde dorpsbewoner Coby van den Hoek-Groenendijk namens de gemeente een brief aan de dorpsbewoners. Die konden op 1 april bezwaar aantekenen tegen een gemeentelijk molenbesluit. Welke 1 aprilgrap haalde zij uit? De gemeente zou blikrecht gaan heffen bij degenen die uitzicht (blik) op de molen hadden.
 3. Het karakteristieke witte gebouw heeft nog maar weinig weg van de molen op de foto. Toen de molen vanaf 1915 door een dieselmotor werd aangedreven, zijn de kop en wieken van de molen verwijderd. Nu is het een woonhuis. Wat maalde deze molen? Water: de molen zorgde voor de afwatering van de Dirkslandse polder
 4. U gaat stiekem stropen. Hiervoor hebt u een hond nodig: zoek het huis met de afgebeelde hondenkop en sluip daarna naar de overkant van de straat en ga rechts. Vul in de vakjes de huisnummers in waar u een leeuw hebt gevonden. (Maar u weet dat jagen op leeuwen tegenwoordig ongehoord is, dus u betreedt geen privéterrein.)
13
11
 1. Hieronder heeft een koekenbakker van Victoria een rommeltje gemaakt van de bestellijst. Zet de letters in de juiste volgorde om te weten welke koek er bedoeld wordt.

De letters in de gekleurde vakken vormen van boven naar beneden het woord voor afgekeurde koek die het Victoria-personeel met fikse korting mee naar huis mocht nemen.

WINBOERBROWNIE    
KORTESPOOKSTROOPKOEK 
KOTSKLEPKLETSKOP   
OUDEGEKVLEKGEVULDEKOEK
ROOKZEEKROZEKOEK   
 1. Het monument vertelt het verhaal van de eilanders die met succes streden tegen de voorgenomen onderwaterzetting (= inundatie) door de Duitse bezetter. Die wilde Overflakkee in 1944 grotendeels onder water zetten. Na onderhandelingen gaf de bezetter de eilanders 10 dagen de tijd om een nooddijk te bouwen. Maar na een week had de eilandbevolking de nooddijk al af. Welke dorpen naast Dirksland bleven hierdoor droog?Middelharnis, Sommelsdijk en Melissant
 2. Een brandweerman moet goed opletten. Om te kijken of u geschikt bent om bij de Dirkslandse brandweer te gaan, testen wij uw oplettendheid. In de fotocollage staan 9 afbeeldingen. Kruis de foto aan die niet op het terrein van de Dirkslandse brandweerkazerne thuishoort.

De afbeelding links bovenin de hoek

 1. Van ’t Geloof is een typische eilandachternaam. Op welk huisnummer aan de Philipshoofjesweg heeft iemand met deze achternaam een eerste steen gelegd? Schrijf het huisnummer op in het lege vakje.
29
 1. Akkerleeven was een landbouwboerderij. De voornaamste reden om toch ook dieren te houden was niet zo zeer de opbrengst van eieren, vlees en zuivel maar vooral de bemesting van het land en het trekken van landbouwwerktuigen. Wat is de boerenmeid in de afbeelding aan het doen? Boter maken (karnen)

 1. Het huis links van de poortpalen is de voormalige burgemeesterswoning. Tot 2013 had Dirksland nog een eigen burgemeester. Hieronder stelt een voormalige burgemeester zich graag aan u voor. Weet u wie?

“Ik was geen burgemeester ten tijde van de Fluzi. Ik was ook geen burgemeester toen de Duitsers het dorp onder water wilden zetten. Ik was geen burgemeester ten tijde van de sloop van molen Het Fortuin. Spreken in het openbaar kan ik prima uit mijn hoofd: ik heb geen spiekbrief nodig. Mijn achternaam begint niet met dezelfde letter als die van de kortst dienende burgemeester en ik ben niet kaal. Van de dan overblijvende burgemeesters heb ik niet de kortste achternaam. Toen Akkerleeven 210 jaar bestond, was ik geen burgemeester.”

 Ik ben burgemeester (vul naam in):

Ottink
 1. Het monument herdenkt 35 slachtoffers, waaronder de schrijver Willem Walraven die in een jappenkamp stierf. Één slachtoffer kwam oorspronkelijk niet uit Dirksland. Uit welk land kwam dit slachtoffer? Canada
 1. Op welk huisnummer op de Geldersedijk kunt u het (inmiddels verbouwde) voormalige pand van de bakkerij terugvinden? Schrijf het nummer in het lege vakje.
30
 1. U nadert het einde van de 1e etappe en hebt trek gekregen in Flakkeese suukerpôôten. Waar gaat u dan heen?Naar Slagerij Van Zuidland: u hebt varkenspoten nodig die u later in basterdsuiker stooft

(2e ETAPPE)

 1.  In het plaatselijke gedicht over de havenafsluiting zijn woorden weggevallen. Die staan hieronder. Zet achter elk woord het juiste nummer.
ouwe mensen3
boeren2
haeven1
truck nae truck5
de auto’s4
 1. De trucks in het gedicht zijn van G. van Dongen Transportbedrijf. Door de vaste oeververbindingen kon het doorgroeien tot een belangrijk transportbedrijf. Het bedrijf begon in 1902 op de Kattewacht (zie later in deze etappe), verhuisde naar het spui bij de haven en is tegenwoordig met de naam VDH gevestigd op het bedrijventerrein bij de watertoren.  Het jaartal van de verhuizing naar het spui kunt u ergens vinden op de Kaai, namelijk: 1954
 1. Op de plek van het antwoord op vraag 48 stond vroeger een huis. Daardoor was de doorgang hier vroeger smaller en kreeg die de bijnaam: de Trechter. Deze smalle doorgang was zo gek nog niet, want de Trechter: kon bij extreem hoog water met vloedplanken worden afgesloten om het dorp tegen overstroming te beschermen
 1. Het straatwerk was hier vroeger vies door: pruimtabak: de mannen op de Heul spuugden hier hun tabak uit waarop zij kauwden
 1. “t Is voor menighe een grot besware, dat sy een ander wel sien varen” vertelt de gevelsteen uit 1618 op nr. 4. Het eiland was altijd erg arm, maar Dirksland behoorde van oorsprong tot de meer welvarende dorpen. Hoe zit dat qua bruto inkomen per hoofd van de bevolking anno 2020? Dirksland is met € 25.800 vergelijkbaar met het gemiddelde van de provincie Zuid-Holland (€ 26.389)
 1. Welke gevelsteen ziet u NIET als u de Heul verder afloopt? Eerste steen gelegd door Teilemans
 1. Er is tegenwoordig veel aandacht voor de balans tussen werken, wonen en vrijetijd. Wat gebeurde er op dit vlak in 1919? je kon gaan wonen in het toen gebouwde rode woonhuis
 1. Wat is/was NIET te koop op de Kaai? Een zonnescherm
 1. Een anker is een symbool voor de scheepvaart en hoop. Wij hopen dat u hieronder het juiste anker van Restaurant ’t Anker aankruist:

Het eerste anker

 1. Elk dorp had vroeger een nachtwaker. Na zijn nachtdienst wekte hij de dorpsbewoners door op de deur te kloppen (porren) om aan het werk te gaan. Hij werd daarom ook wel “de porder” genoemd. Een nachtwaker kon na zijn dienst vast wel een “slaapmutsje” van Slijterij ’t Anker gebruiken. Wie waakt tegenwoordig hier op de West Havendijk?

De derde hond

 1. U wordt op de West Havendijk ook door mussen in de gaten gehouden. Vind de mussen en tel het aantal dat niet op u let omdat zij met de rugzijde naar u gekeerd zijn: 8
 1. De Straatdijk was een gezellige winkelstraat. Die begon met de winkel van Kardux en eindigde met die van Zoon. Zij verkochten bolknak, tuitknak en zelfs corona. Kardux en Zoon waren: Tabakswinkels
 1. De middenstand is hier gelukkig niet geheel verdwenen. Zo vindt u op nr. 2 de ouderwetse snoepwinkel van De Snoeperij. Daar bent u ook welkom voor een high tea, ambachtelijke koek en taart. Als u hier om een puntzak polkabrokken vraagt, welk lekkers krijgt u dan?

De eerste snoepjes

 1. Boter- en eieren bij Kommerientje Grootenboer, boeken bij Leendertje van Prooijen en levensmiddelen bij Simon Bal … het is maar een greep uit het rijke middenstandsverleden van de Straatdijk. Zet hieronder achter elke vroegere middenstander op de Straatdijk de letter van het juiste voorwerp.
Matten en woninginrichting Barend van LentenG
Schilder Han GrevenstukA
Kapper Jan-Kees LugthartE
Stoffenzaak Piet BothD
Petroleumhandel Joostje de JongF
Snoepwinkeltje Marietje van der HeidenC
Schoenmakers Adrie de Berg en Jan KoningswoudB
Schoenenzaak Wout BakkerI
Melkboer Chris de GeusH
 1. Bij de winkel van De Man kon men op de foto. Maar waarom werd vroeger maar weinig gelachen op een portretfoto? Tangden (NL: tanden): rotte tanden op een foto waren niet fraai
 1. Wie had hier een bakkerij? Van Es
 1. Maandag was wasdag. Woensdag was gehaktdag. Op vrijdag was het volgens oorspronkelijk rooms-katholiek gebruik de gewoonte om met eten te matigen: het was de sterfdag van Jezus. Vrijdag was: visdag
 1. Een tussendoorvraag: februari heet ook wel de sprokkelmaand en april de grasmaand. De maand waarin het hooi van het land wordt gehaald, heet de hooimaand. Dat is: juli
 1. Wat kijkt uit op de plek van het voormalige kerkgebouw?In het heden ligt het verleden, in het nu wat komen zal
 1. Vlak voor Pasen werd vroeger door een van de dorpsslagers traditiegetrouw rondgegaan met een …….: men kon dan naar wens bestellen om tijdens Pasen lekker te eten. Het ontbrekende woord is: Paasos
 1. U loopt langs een tuin met een onderkomen voor geitjes. Een geit leverde vroeger niet alleen melk en kaas, maar trok ook karren. Een geit had toen als bijnaam: de koe van de armen
 1. Een hond werd het paard van de armen genoemd. Het was net als een paard een trekdier. Met de Trekhondenwet uit 1910 werden regels voor trekhonden opgesteld, totdat met de Wet op de Dierenbescherming in 1962 het gebruik van trekhonden helemaal verboden werd. Op welk huisnummer vindt u hier een hond? 62
 1. De poortpalen van de begraafplaats maken duidelijk dat het leven vergankelijk is. Waaraan ziet u dat? Een geknakte bloem
 1. Veel van de slachtoffers uit Nieuwe-Tonge zijn later op de begraafplaats aldaar herbegraven. Uit de resterende 26 graven bij het monument blijkt hoe hard gezinnen door De Ramp getroffen werden. Hoeveel getroffen gezinnen telt u hier? 9
 1. Naast Nieuwe-Tonge werd Oude-Tonge zwaar getroffen: dat dorp verloor circa 10 procent van haar inwoners. Het is daarmee zelfs het zwaarst getroffen dorp ten tijde van de Ramp. Wat is helaas ook een feit over Goeree-Overflakkee en de Ramp? Meer dan 70 procent van alle Zuid-Hollandse slachtoffers viel op Goeree-Overflakkee
 1. De herkomst van de naam Kapoenstraat is onduidelijk. Een kapoen heeft meerdere betekenissen: gecastreerde haan, kwajongen en lieveheersbeestje. Sinterklaas kapoentje is daarom eigenlijk een scheldnaam voor de goedheiligman. Welk kapoentje kunt u op de Kapoenstraat vinden? Een lieveheersbeestje
 1. De bakkerijwinkel van De Visser staat bij de langste dorpskerk van het eiland. De langste kerk van Nederland is te vinden in de stad waar stroopwafels vandaan komen, te weten: Gouda
 1. Op de poort staan de kerktijden. Loop via de poort het kerkeiland op en ontdek hoe vaak u de tijd kunt aflezen op het kerkgebouw: 5 keer
 1. De eerste steen van de kerk is waarschijnlijk al in 1416 gelegd. De klokken dateren echter uit 1947. Waarom zijn de klokken nog zo jong? De Duitse bezetter heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog de klokken omgesmolten tot munitie
 1. Zoek naar een zonnewijzer in het gras. Waarom staat die hier? Een dankbetuiging van Nieuwe-Tonge
 1. Waarvoor diende het deel van de lantaarnpaal dat in de foto omcirkeld is? Om een ladder tegen te zetten om de lantaarn aan te steken
 1. Het gebouw links in de foto was van 1868 tot 1922 een weeshuis, maar zou in de 17e eeuw als schoolhuis gebouwd zijn. Met het leesplankje AAP NOOT MIES leerde kinderen op school vroeger lezen. Wie/wat was MIES?

De tweede afbeelding (de poes)

 1. De drie woningen ernaast deden van 1809 tot 1904 dienst als gasthuis. Wat was een gasthuis? Een huis voor zieken/invaliden/oude mensen
 1. Als u verder richting het statige pand van de voormalig pastorie (Ring 117) loopt, komt u in straatwerk NIET tegen: een bloem
 1. De Regiobank op de hoek weet alles over financiën. Maar weet u nog wat een heitje was (als in het gezegde: een heitje voor een karweitje)? een kwartje
 1. Aan het einde van de straat ziet u een haan. Zoek daar naar wat juist is. Deze haan is dwaas
 1. Of eilandbewoners nieuwsgierig zijn? U wordt op de Stationsweg in ieder geval door “iemand” in de gaten gehouden (zie foto). Wat is het? Een luikklem
 1. In de 1e etappe maakte u al kennis met Paulina van Weel. In 1928 liet zij 1 miljoen gulden na om een ziekenhuis te bouwen. Maar hoeveel is 1 miljoen gulden uit 1928 nu waard? Ongeveer 18,5 miljoen gulden (8,4 miljoen euro)
 1. In die tijd was het eiland erg arm. Arbeiders hadden daarom vaak een moestuin (een hof) om het gezin te voeden. Achter de afgebeelde poort gaat zo’n hof schuil. Groente uit die tijd (“vergeten groente”) is tegenwoordig hip. Een voorbeeld is schorseneren, ook wel armeluis-asperges genoemd. Hoe zien die eruit?

De eerste groente

 1. Hielden katten hier vroeger de wacht over Dirksland? De oorsprong van de naam Kattewacht is een mysterie. Maar zijn de namen van de afgebeelde katten een mysterie voor u? Zet achter elke kattennaam de juiste letter.
GarfieldC
SylvesterF
Tom PoesA
Hello KittyD
AzraëlB
TomE
 1. Groenteboer Pieter Struik verkoopt u geen knollen voor citroenen, maar kwaliteitsgroente en heerlijk fruit. Hoeveel verschillende fruitsoorten hangen aan de gevel? 4
 1. Dirksland kent van alle eilanddorpen relatief veel zorgmedewerkers. Niet alleen door het ziekenhuis, maar ook andere zorgverleners. Hoeveel telt u er op de Burg. C. Zaaijerlaan? 3
 1. In de praktijk van huisarts Kooy was vroeger, net als in het badhuis, een postkantoor gevestigd. In het postkantoor kon je een girorekening van de Postbank openen. Hoe heette het afgebeelde formulier ook alweer waarmee u vroeger op vertoon van uw giropas in een winkel kon betalen? Girobetaalkaart
 1. Het gebruik van muurankers was vroeger nodig om het uitknikken van een gevel tegen te gaan. Muurankers zijn vaak voorzien van een teken. Dat werd door de smid aangebracht om een huis tegen onheil te beschermen. Welk teken komt u NIET op een muuranker in de steeg tegen? Y
 1. Aan de linkerkant van de straat bevinden zich de schuren en koetshuizen van de huizen op de Voorstraat. Nogal wat dorpsbewoners hielden vroeger in de schuur een varken: het zorgde voor vlees op tafel. Welk dier komt u aan de linkerkant ook nu nog tegen? Een koe
 1. Een mogelijke verklaring voor de naam Palingstraat is, dat de straat doorgang bood naar de visbank op de Heul. Maar zeker is dit niet. Bij de visbank werd vroeger de visvangst aan de dorpsbewoners verkocht. Wat is tegenwoordig de meest gegeten vis in Nederland? Tonijn uit blik
 1. De ronde steen in het straatwerk bij huisnummer 37 werd gebruikt om karrenwielen van een ijzeren band te voorzien. De houten stellage ernaast is een travalje. Een paard werd daarin vastgezet, zodat de hoefsmid het paard gemakkelijker met hoefijzers kon beslaan. Hoeveel paarden telt u in de foto?
 1. De ronde steen in het straatwerk bij huisnummer 37 werd gebruikt om karrenwielen van een ijzeren band te voorzien. De houten stellage ernaast is een travalje. Een paard werd daarin vastgezet, zodat de hoefsmid het paard gemakkelijker met hoefijzers kon beslaan. Hoeveel paarden telt u in de foto?
5
 1. Nette heren konden zich voorheen bij Kleermaker Braber (het pand met het torentje op de hoek Winterstraat/Nieuwstraat) een mooi pak aan laten meten. Het voorname voorkomen van de Dirkslanders maakte dat het dorp ook de bijnaam Stropdassendurp kreeg. Kleermaker Braber hield van een opgeruimde winkel. Help hem de stropdassen weer op de juiste plek terug te leggen. Vul de letter in het juiste lege vakje in.
B, A, D, C
 1. De Nieuwstraat had als bijnaam de Lange Mispit (NL: de lange mesthoop), omdat de Voorstraat-bewoners hier vroeger mest en vuil dumpten. Maar in de 17e eeuw voorzag de Nieuwstraat ook in water: via een put konden dorpsbewoners bij het grondwater. Zoek op de parkeerplaats van de Nieuwstraat naar de naam die de parkeerplaats daaraan te danken heeft. De Welle
 1. Rijke mensen hadden een dienstmeid om de was te doen. Arbeidersvrouwen moesten zelf aan de slag. Wassen was een tijdrovende klus: eerst de was in een ketel koken, daarna schrobben met een wasbord in een teil, dan spoelen met water, vervolgens uitwringen en op de bleek te drogen leggen en tot slot strijken. Een wasmachine van De Expert (Voorstraat 22-24) had de mensen vroeger veel tijd bespaard. Maar hoe zag een wasmachine er vroeger uit?

De derde afbeelding

 1. Van 1816 tot 1966 had het wapen van Dirksland drie roofvogelpoten. Vanaf 1966 vielen Melissant en Herkingen onder de gemeente Dirksland en kwam er een nieuw wapen. De roofvogelpoten werden toen vervangen door de vogelpoten van het oorspronkelijke Dirkslandse wapen van vóór 1816. In 2013 ging Dirksland op in de gemeente Goeree-Overflakkee. Daarmee verviel ook het nieuwe wapen. In de huidige dorpsvlag is het oude wapen van 1816-1966 aangehouden maar met de oorspronkelijke vogelpoten. Deze oorspronkelijke vogelpoten zijn: Ganzenpoten
 1. Vanaf de 17e eeuw kregen de rijkere huizen een sierstoep voorzien van palen en kettingen. Daarvóór werd de stoep door handelaren en ambachtslieden gebruikt om hun waren uit te stallen voor de verkoop. Door de eeuwen heen kregen de huizen op de Voorstraat steeds meer versieringen (ornamenten). Zoek vanaf het oude raadhuis naar de afgebeelde ornamenten en schrijf het bijbehorende huisnummer in het lege vakje.

1e rij: 31, 34, 39, 52, 44

2e rij: 35, 30, 27, 25, 28

3e rij: 33, 29, 36, 58

We hopen dat u een leuke tijd heeft gehad

Openingstijden

zo & ma. gesloten
di. 14:00-17:00
wo. 14:00-17:00
do. 14:00-17:00
vr. 14:00-17:00
za. 14:00-17:00

Hemelvaartsdag geopend vanaf 14:00 uur.

Tweede Pinksterdag geopend vanaf 14:00 uur.

Bezoek onze webshop! 

Kerkstraat 2-12, 3245 AK Sommelsdijk

06-52 15 31 69

info@streekmuseum.nl

Entreeprijzen

Volwassenen
Kinderen tot 12 jaar
Museumvrienden
€ 5.00
€ 2.50
Gratis

Betalen kan per PIN of contant. Helaas accepteren wij geen museumkaart.

Rondleidingen en groepsbezoek

Wilt u de bijzondere geschiedenis en leuke wetenswaardigheden weten van de collectie van het Streekmuseum? Ga mee met onze rondleiders en laat u meevoeren door de eeuwen heen.

Voor een groepsbezoek buiten openingstijden en voor rondleidingen kunt u het museum bellen. Mobiel: 06 52 15 31 69

Rondleiding tijdens openingstijden
Rondleiding buiten openingstijden
€ 15.00
€ 25.00

Bereikbaarheid

Komend vanaf Rotterdam of Zierikzee volgt u op de N59 de borden Middelharnis. Bij de verkeerslichten bij Oude-Tonge slaat u af de N215 op richting Middelharnis. Op de rotonde bij Middelharnis neemt u de tweede afslag, u doet bij de volgende twee rotondes hetzelfde. Daarna neemt u de tweede straat links, de Van Aerssenstraat. Rijd deze helemaal uit tot u op de Enkele Ring komt. Wij adviseren u hier te parkeren.

Een andere mogelijkheid is parkeren langs de Voorstraat of het Marktveld. Hiervoor houdt u op de Enkele Ring rechts aan en rijdt u als het ware om de kerk heen. U neemt vervolgens de eerste straat rechts, de Oranjestraat. U kunt vervolgens rechtsaf het Marktveld op of linksaf de Voorstraat. Houdt u er rekening mee dat u hier op woensdagen vanwege markt niet kunt parkeren!

Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee bevindt zich op loopafstand van de bushalte Sommelsdijk Krakeelstraat. Deze halte is bereikbaar via buslijn 136 die rijdt vanaf Busstation Stellendam en vanaf halte Schaapsweg N59 in Achthuizen. Deze laatste twee haltes zijn vanaf de grote doorgaande lijnen bereikbaar.

Blijf op de hoogte

  Schrijf je nu in voor de gratis nieuwsbrief.

  Streekmuseum Goeree-Overflakkee
  17 beoordelingen