Kerkstraat 4-12 3245
AK Sommelsdijk
T 06-52153169

Openingstijden

zo & ma. gesloten
di. 14:00-17:00
wo. 14:00-17:00
do. 14:00-17:00
vr. 14:00-17:00
za. 14:00-17:00

Hemelvaartsdag geopend vanaf 14:00 uur.

Tweede Pinksterdag geopend vanaf 14:00 uur.

Entreeprijzen

Volwassenen
Kinderen tot 12 jaar
Museumvrienden
€ 5.00
€ 2.50
Gratis
Flag of Germany

Wandelpuzzeltocht Sommelsdijk

1e etappe

 1. Welke Kerkstraatbewoner ontfermde zich over de gevelsteen van het afgebroken veerhuis aan de haven? ANTW: De bewoner van Kerkstraat 9
 2. De museumhuisjes zijn ook elders in Nederland te vinden. Waar staat een kopie van de huisjes? ANTW: Madurodam
 3. De smid en de wagenmaker gebruikten tezamen deze steen om ijzeren banden om houten wagenwielen te bevestigen. Het huis hier op de hoek was vroeger de smederij. Als de smid na een dag hard werken graag een spelletje speelde, welk spelletje zou dat dan geweest kunnen zijn? ANTW: Hartenjagen
 4. In de huidige tijd moeten de eilandbewoners vaak nog even wennen aan de komst van nieuwe molens in het polderlandschap: de windmolens. Waar er voorstanders van deze molens zijn, zijn er uiteraard ook tegenstanders. Wat wordt bedoeld met de uitdrukking: “vechten tegen windmolens”? ANTW: Vechten tegen een gevaar dat niet bestaat
 5. Na de brug over de Wildemanskreek loopt u langs volkstuintjes. Als een Flakkeeënaar naar zijn volkstuintje gaat, dan gaat hij naar: ANTW: z’n hof
 6. Aan het einde van de Molenlaan ziet u de begraafplaats. Als u door het hek kijkt, ziet u een vreemd object. Wat is dit? ANTW: Vliegtuigvleugel: in de Tweede Wereldoorlog is hier vlakbij een vliegtuig gecrasht
 7. In het dorp begroeten de bewoners elkaar met “hai sai” (= hallo), een typisch Sommerdiekse uitdrukking. Ook typisch is de bij- of scheldnaam die men voor Sommerdiekers heeft: Holle Bollen. Desondanks vieren de inwoners jaarlijks Holle Bolle Dag: een feestdag met een middag- en avondmarkt. Vanwaar de naam Holle Bolle? ANTW: Men zou boers zijn: dommig (hol) en potig (bol)
 8. Welk viercijferig getal komt u tegen als u omhoog richting dijk loopt? ANTW: 1946
 9. Rechts van de dijk ziet u een verzameling gebouwtjes/schuurtjes staan. Dit terrein heet Sluishoek. Welk geluid kwam vroeger uit deze gebouwtjes/schuurtjes? ANTW: Dierengeluiden: het waren kleine veestallen van de dorpsbewoners
 10. Hebt u de gestreepte vlag van Sommelsdijk al ergens gezien? Zo nee, dan gaat dat vast nog gebeuren. De inwoners wapperen er graag mee. De betekenis van de gele en blauwe strepen is niet duidelijk. Maar hoeveel strepen heeft de vlag eigenlijk? ANTW: 6
 11. Waarvan is de drempel van de molen gemaakt? ANTW: Oude molensteen om graan mee te malen
 12. Achter de molen keek men vroeger uit op zee. Hoe valt de zeezijde van een dijk eigenlijk te herkennen? ANTW: De minst steile zijde van een dijk
 13. In wiens avonturen kwam de figuur Sancho Panza voor? ANTW: Don Quichotte, de Spaanse ridder die tegen windmolens vocht
 14. Maar wat doet het standbeeld van Sancho eigenlijk hier? ANTW: Molenliefhebbers streden tegen de komst van deze nieuwbouwwijk
 15. U ziet de voormalige zeezijde van de dijk. Hoeveel witte blokjes ziet u boven de raamvensters van de molen aan deze zijde? ANTW: 32
 16. Hoeveel oude molens telt het eiland Goeree-Overflakkee nog? ANTW: 12
 17. Tegenover de molen staat een groot wit gebouw. Wat deed men hier vroeger? ANTW: Recht spreken
 18. Hoeveel personen wachten bij het voormalige weeghuisje? ANTW: Meer dan 10
 19. Welke gewassen verscheepte men hier naar de “overkant”? ANTW: Aardappelen, uien en suikerbieten
 20. Welk spel lijken de bewoners van het huis met de luiken graag te spelen? ANTW: Klaverjassen
 21. Hoeveel scheepslieden heeft de tjalk? ANTW: 4
 22. Hoeveel minuten denkt u hier van het Streekmuseum verwijderd te zijn? ANTW: 3 minuten
 23. Het pand achter de bushalte, is de voormalige woning van oud-burgermeester Van Calcar. Nu was hij niet zo speciaal, maar zijn vrouw wel. Waarom? ANTW: Zij begon in Sommelsdijk de eerste fröbelschool van Nederland
 24. Wat doet een “Sommerdieker” bij De Reisduif? ANTW: Wedstrijden met duiven
 25. In het begin van de twintigste eeuw werd een aantal schuren in Sommelsdijk door een pyromaan in brand gestoken. Toen de man zijn straf in de gevangenis in Leeuwarden uitzat, vloog er toch nog een schuur in brand. De reactie van zijn vader was: “Als mijn zoon dat ook nog gedaan heeft, moet hij wel: ANTW: … een héle lange lucifer hebben”
 26. Aan uw rechterzijde ziet u een grote gevel van een achterwegschuur. Waar teer houten schuren beschermt tegen vocht, beschermen muurankers stenen gevels tegen uitknikken. Hoeveel muurankers telt u in deze gevel? ANTW: 24
 27. In de dorpskern van Sommelsdijk lijken sommige huizen oud, terwijl zij dat eigenlijk helemaal niet zijn. Dit wordt ook wel historiserend bouwen genoemd. Hoe oud was Lisa toen zo’n nieuw “oud” huis gebouwd werd? ANTW: 3
 28. Wie woonde hier? ANTW: De timmerman
 29. De eerste schutterijen van Sommelsdijk waren het Sint Joris Gilde en het Sint Sebastiaan Gilde. Sint Joris en Sint Sebastiaan warde beschermheiligen van soldaten en schutters. Vroeger lag achter De Doele een veld. Daar deden de schutters hun schietoefeningen. Hoeveel handwapens (wapenschilden en pijlen niet meegerekend) ziet u? ANTW: 4
 30. Hoeveel wapenschilden ziet u? ANTW: 10 Tweede etappe
 31. De rooms-katholieke bevolking moest in het voornamelijk protestants geworden Sommelsdijk voor de wekelijkse mis noodgedwongen uitwijken naar een schuilkerk in de Dubbele Ring. De schuilkerk bevond zich: ANTW: in het huis met de dubbele deuren boven elkaar
 32. Wevers maakten stoffen. Geweven stof was kostbaar. Hoe legt u in dit verband de volgende uitdrukking uit: wie het breed heeft, laat het breed hangen? ANTW: Hoe rijker, hoe breder de kanten rand van de keuvel
 33. Sint Nicolaas ofwel Sinterklaas is een rooms-katholieke heilige. Het lied “Sinterklaas kapoentje” is eigenlijk een spotlied, want een kapoentje is een: ANTW: gecastreerd haantje
 34. Een koningin zal naast haar kroon vele sieraden zoals ringen hebben. Hoeveel ringen heeft het wegdek van de Koninginnelaan? ANTW: 4
 35. De Stove is een zorginstelling voor mensen met een beperking. Voorheen stond hier een meestoof. Een meestoof verwerkte meekrapwortel tot kleurstofpoeder voor textiel. Welke kleur had dit poeder? ANTW: Rood
 36. U kijkt nu naar een nieuwbouwproject waar voorheen de Goede Ree stond. De Goede Ree was een tehuis voor de Sommelsdijkse ouderen. Wat is de betekenis van een goede ree? ANTW: Veilige haven
 37. Sommelsdijk werd in tegenstelling tot andere dorpen op het eiland minder hard door de Ramp getroffen, want: ANTW: er vielen geen slachtoffers op Sommelsdijks grondgebied
 38. In een “hoek” in deze straat speelt een bewoner graag met …: ANTW: poppen
 39. Jarenlang was in deze laan de brandweer van Sommelsdijk gevestigd.  Het lijkt erop dat de brandweerlieden bij de vroegere kazerne een rekensom wilden maken. Weet u de uitkomst van de rekensom? ANTW: 72
 40. Op 5 december racet Sint Nicolaas op zijn paard door Nederland. Maar welke bekende Formule 1-racer komt uit Sommelsdijk? ANTW: Arie Luyendijk
 41. De armenhuisjes op de hoek zijn door weldoener Jacob Bane aan de Sommelsdijkse gemeenschap gedoneerd. Wat heeft Sommelsdijk vervolgens aan Jacob Bane teruggegeven? ANTW: Straatnaam
 42. Welk dierengeluid mag u op het Kortewegje verwachten? ANTW: Gehinnik
 43. Napoleon had plannen om het ooit Zeeuwse Sommelsdijk en het Hollandse Middelharnis tot één stad te maken. Hoe zou die stad zijn gaan heten? ANTW: Napoleonstad
 44. Sommelsdijk verwelkomt toeristen in B&B’s als Kantje Levantje. Wat betekent kantje levantje eigenlijk in het eilanddialect? ANTW: Schoon en netjes
 45. Bakkerij Koese op de Binnenweg verkoopt Flakkeese kruukplaetjes: zachte koekjes met een hartverwarmende smaak. Vroeger zaten er vaak restjes van verschillende kruiden in, ook wel rommelkruid genoemd. Welk ingrediënt gebruikt men tegenwoordig? ANTW: Kaneel
 46. In deze straat staan veel gelijkvormige gevels, zogenaamde ingezwenkte lijstgevels. Deze dateren van eind 19e eeuw. Het rijtje nieuwe gebouwen dateert echter van eind 20e eeuw. Zoek het bouwjaar ervan. ANTW: 1996
 47. Hoeveel bloemvensters telt u vanaf de schuur tot en met het weeshuis in de Weeshuisstraat?  ANTW: 3
 48. De witte zijgevel aan het einde van de Weeshuisstraat is het voormalige weeshuis uit 1874. Waardoor waren er juist toen veel wezen in Sommelsdijk? ANTW: Cholera
 49. In het perk staat een stenen object staan. Wat stelt dit kunstwerk voor? ANTW: Een vuurtoren: Sommelsdijk keek vroeger uit op zee
 50. Grensoverschrijdend is het woord pillow (Engels voor hoofdkussen). Wat is het oud-Nederlandse woord voor een (hoofd)kussen? ANTW: Peluw
 51. De vruchtbare Zeeuwse enclave Sommelsdijk werd in 1805 geruild voor het verdronken Hollandse stadje Bommenede op Schouwen-Duiveland. Zo werd Sommelsdijk Hollands en Bommenede Zeeuws. Wie heeft de Zeeuwen zodoende benadeeld? ANTW: Napoleon
 52. Hier keek u vroeger uit op zee. Door inpolderingen is het water steeds verder van het dorp komen te liggen. Achter de zichtbare bebouwing ligt de Westplaat, de richting waarin Sommelsdijk zich steeds verder uitbreidt. Maar in welke richting kijkt u nu eigenlijk? ANTW: Noord
 53. Vroeger dronken alle mensen bier, zelfs kinderen. Hoezo? ANTW: Van water werd je ziek
 54. Waar ziet u een davidsster als u naar de kruising loopt? ANTW: Een schuur links
 55. Zoek het hoogste woonhuis in de Voorstraat. Dit was de winterresidentie van de heer Van Aerssen. Wie was Van Aerssen? ANTW: De rijkste man van Nederland
 56. Welke kerk bevindt zich in de Voorstraat? ANTW: De Remonstrantse kerk
 57. Wie bezorgde voorheen de post bij Boek- en Muziekhandel Van der Boom? ANTW: De postkoets
 58. Vóór de brand van 1799 stond hier het marmeren praalgraf van de familie Van Aerssen. Dit praalgraf doorstond weliswaar de brand, maar door koud water op het warme marmer te gooien, barstte het. Het praalgraf werd daarna door dit gebouwtje vervangen, dat nu de entree tot de grafkelder vormt. Welk dier staat links van het wapenschild boven de entree? ANTW: een griffioen (+heerser over twee werelden).
 59. En … hoeveel eenden kwam u tegen? ANTW: 6
 60. De kerk stond twee keer in brand: in 1624 en 1799. Ontdek wanneer het voorportaal werd gebouwd. ANTW: 1794
 61. Voordat een koe op de Sommelsdijkse markt belandde, zal een koeienwachtertje erop gepast hebben. Waarom bevindt zich juist hier het standbeeld van een koeienwachtertje? ANTW: 50-jarig jubileum Streekmuseum

Openingstijden

zo & ma. gesloten
di. 14:00-17:00
wo. 14:00-17:00
do. 14:00-17:00
vr. 14:00-17:00
za. 14:00-17:00

Hemelvaartsdag geopend vanaf 14:00 uur.

Tweede Pinksterdag geopend vanaf 14:00 uur.

Bezoek onze webshop! 

Kerkstraat 2-12, 3245 AK Sommelsdijk

06-52 15 31 69

info@streekmuseum.nl

Entreeprijzen

Volwassenen
Kinderen tot 12 jaar
Museumvrienden
€ 5.00
€ 2.50
Gratis

Betalen kan per PIN of contant. Helaas accepteren wij geen museumkaart.

Rondleidingen en groepsbezoek

Wilt u de bijzondere geschiedenis en leuke wetenswaardigheden weten van de collectie van het Streekmuseum? Ga mee met onze rondleiders en laat u meevoeren door de eeuwen heen.

Voor een groepsbezoek buiten openingstijden en voor rondleidingen kunt u het museum bellen. Mobiel: 06 52 15 31 69

Rondleiding tijdens openingstijden
Rondleiding buiten openingstijden
€ 15.00
€ 25.00

Bereikbaarheid

Komend vanaf Rotterdam of Zierikzee volgt u op de N59 de borden Middelharnis. Bij de verkeerslichten bij Oude-Tonge slaat u af de N215 op richting Middelharnis. Op de rotonde bij Middelharnis neemt u de tweede afslag, u doet bij de volgende twee rotondes hetzelfde. Daarna neemt u de tweede straat links, de Van Aerssenstraat. Rijd deze helemaal uit tot u op de Enkele Ring komt. Wij adviseren u hier te parkeren.

Een andere mogelijkheid is parkeren langs de Voorstraat of het Marktveld. Hiervoor houdt u op de Enkele Ring rechts aan en rijdt u als het ware om de kerk heen. U neemt vervolgens de eerste straat rechts, de Oranjestraat. U kunt vervolgens rechtsaf het Marktveld op of linksaf de Voorstraat. Houdt u er rekening mee dat u hier op woensdagen vanwege markt niet kunt parkeren!

Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee bevindt zich op loopafstand van de bushalte Sommelsdijk Krakeelstraat. Deze halte is bereikbaar via buslijn 136 die rijdt vanaf Busstation Stellendam en vanaf halte Schaapsweg N59 in Achthuizen. Deze laatste twee haltes zijn vanaf de grote doorgaande lijnen bereikbaar.

Blijf op de hoogte

  Schrijf je nu in voor de gratis nieuwsbrief.

  Streekmuseum Goeree-Overflakkee
  17 beoordelingen