Kerkstraat 4-12 3245
AK Sommelsdijk
T 06-52153169

Openingstijden

zo & ma. gesloten
di. 14:00-17:00
wo. 14:00-17:00
do. 14:00-17:00
vr. 14:00-17:00
za. 14:00-17:00

Hemelvaartsdag geopend vanaf 14:00 uur.

Tweede Pinksterdag geopend vanaf 14:00 uur.

Entreeprijzen

Volwassenen
Kinderen tot 12 jaar
Museumvrienden
€ 5.00
€ 2.50
Gratis
Flag of Germany

Wandelpuzzeltocht Stad aan ‘t Haringvliet

 1. Met diverse vaste oeververbindingen is Goeree-Overflakkee tegenwoordig eigenlijk geen eiland meer. Via hoeveel wegen kunt u Goeree-Overflakkee oprijden of verlaten? ANTW: 4
 2. Texel is met een oppervlakte van 170 km2 het grootste eiland van Nederland. Wat denkt u van de grootte van Goeree-Overflakkee? ANTW: Ongeveer 1,5 keer groter dan Texel
 3. Hieronder staan de drie grootste eilanden ter wereld. Welk eiland is met 2.130.820 km2 veruit het grootst? ANTW: Groenland
 4. Links en rechts van de meerpaal bevinden zich ligplaatsnummers voor de boten. Vind de gevraagde ligplaatsnummers en vul de gevonden getallen daarna in in de vakjes. U ziet dan het jaar verschijnen waarin het dorp is gesticht: 30:2= 15     1e ligplaats links van de paal = 28                 jaartal = 1528
 5. Overstromingen zoals in de 16e eeuw waren desastreus voor een agrarisch dorp als Stad. Een polder die in die tijd onderliep met zilt water kon na zo’n 10 pas weer volle opbrengsten opleveren. Populaire gewassen in Stad waren toentertijd tarwe, haver en in mindere mate rogge. Vul in de vakjes onder de foto’s van deze drie gewassen in.
rogge
tarwe
haver
 1. Vroeger had elke polder zijn eigen bestuur. Het lokale polderbestuur vergaderde vanaf 1901 in de Polderskamer. Van oorsprong is het gebouw een verdedigingswerk: een redoute of ronduit. Ontdek op een andere meerpaal (ook bij een lantaarn) of dit het oudste gebouw van het dorp is. ANTW: Nee, de kerk is ouder
 2. Waardoor werd de coupure overbodig? ANTW: De bouw van de ringdijk om de haven (na de Ramp en vóór de bouw van de Haringvlietdam)
 3. Straatlantaarns werden voorheen aangestoken door de lantaarnaansteker. Welke brandstof werd vroeger gebruikt om de straatverlichting te laten branden? ANTW: Beide zijn goed
 4. Wij gaan de Sterk-als-Steen Crypto Bingo met u spelen. Er zijn zes leggers van een eerste steen op de Burg. Sterkstraat te vinden maar de gevelsteen van huisnummer 10 doet niet mee. Van de overblijvende vijf steenleggers zijn er vier te herleiden tot de onderstaande afbeeldingen. De achternaam van welke steenlegger staat hier niet tussen? ANTW: wel: Trommel, Huizer, Arensman en Kiss. Schrijf de overblijvende achternaam op in het lege vak en omcirkel de eerste letter: Sprang
 5. Het Flakkeese woord frellen heeft ook een betekenis die duidt op gezelligheid. Wat zijn frellen in het Flakkees naast rafels ook? ANTW: Abrikozen op brandewijn
 6. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Gereformeerde Kerken in Nederland is best ingewikkeld. De Reformatie (16e eeuw), de Afscheiding van 1834, de Doleantie in 1886 en de samenvoeging met andere Samen op Weg-kerken tot de Protestantse Kerk in Nederland in 2004 hebben allemaal zo hun invloed gehad. Zo ook op deze Gereformeerde Kerk van Stad. Destijds was er vanuit het plaatselijke bestuur de nodige tegenwerking maar welke bestuurder gunde de kerkgemeente blijkbaar toch een eigen kerkgebouw: ANTW: Burgemeester Sterk
 7. Ziet u de gasmeterkast naast het kerkgebouw? Stad Aardgasvrij is een initiatief van de dorpsbewoners om per 2025 aardgasvrij te zijn. De in 2020 verleende subsidie van 5,6 miljoen euro geeft het belang van dit initiatief aan. Het dorpsinitiatief is opgenomen in het H2GO-programma waarin de gemeente, ondernemers en kennisinstituten hun krachten bundelen. Om welke energietransitie gaat het hier?  ANTW: Van aardgas naar waterstof
 8. Met het aantreden van Willem-Alexander als koning kent Nederland sinds lange tijd geen Koninginnedag meer, maar een Koningsdag. Wanneer viert Nederland Koningsdag? ANTW: 27 april
 9. Met het toenemende buitenlandse toerisme op het eiland kan het op Koningsdag zo maar gebeuren dat u toeristen namen hoort roepen als Goulielmos Alexandros (Grieks), Vilmos Sándor (Hongaars), Viljamas Alechanderis (Litouws), Vilhjámur Alexander (IJslands) en Guillermo Alejandro hoort roepen. Uit welk land komt de laatste toerist? ANTW: Spanje
 10. Gezien het aantal vlaggenstokhouders wordt er op Koningsdag flink gevlagd op de Oranjelaan. Welke bewoner heeft de meest bijzondere vlaggenstokhouder? Die van nummer 10 (tien) noteer de: T
 11. Er zijn veel landen die het eiland geholpen hebben. De voor Goeree-Overflakkee meest belangrijke landen naast Nederland zelf en Zweden waren: Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Hongarije. Wat is de overeenkomstige volgorde van de vlaggen van deze vier landen? ANTW: C
 12. Het dorp heeft ondanks haar kleine omvang een rijk verenigingsleven boordevol initiatieven. Zo’n initiatief is het meenemen van dorpsmascotte Ko Nientje over de gehele wereld. De foto’s van het reizende konijntje met kleding in Stadse kleuren wordt op de internetsite van het dorp (StadsWeb) geplaatst. Waar was Ko Nientje op de afgebeelde foto? ANTW: New York
 13. Het wapen en de vlag van Stad bestaan uit rode en gele strepen. Ontdek op de splitsing Molendijk/Zweedsestraat hoe het wapen en de vlag van Stad eruit zien. ANTW: Geel-rood-geel-rood-geel
 14. Boven de voordeur van Molendijk 7 ziet u een levensboom. Die heeft een Bijbelse oorsprong en staat voor vruchtbaarheid. Hoe vruchtbaar de polders van Stad ook waren, de bijnaam Stadje Droag Brôôd verwijst naar de vroegere armoede. Wij gaan ook droog brood met u eten: schrijf het land of nummer bij het bijbehorende  brood?
4 Denemarkensmørrebrød
7 Italiëciabatta
1 Amerikabagel
3 Griekenlandpita
8 Duitslandkaiserbroodje
5 Indianaan
6 Armeniëlavash
2 Zwedenknäckebröd
 1. Zoek links van de kerk de dichtstbijzijnde bushalte. Als u daar de bus neemt en bij de derde halte uitstapt, bent u vlakbij de Gereformeerde Gemeente waar de Stadse leden thans onder vallen. Bij welke halte stapt u dan uit? ANTW: Middelharnis Doetinchemseweg. Schrijf in het lege vakje de onderstreepte letter van het juiste antwoord: T
 2. Sommige orthodoxe protestanten zijn terughoudend ten aanzien van het afsluiten van een verzekering. Voor een verplichte verzekering als een autoverzekering kan een zogeheten vrijgesteld gemoedsbezwaarde een vrijstellingsbewijs kopen. Hoe krijgt u uw schade dan betaald als u door een vrijgesteld gemoedsbezwaarde wordt aangereden? ANTW: Het Waarborgfonds Motorverkeer vergoedt uw schade en de vrijgesteld gemoedsbezwaarde betaalt het fonds terug (vaak met hulp van de kerkgemeente)
 3. Tegenover het voormalige kerkgebouw bevindt zich Atelier Galerie Yvette Jansen (naast Fysiomedic). Als edelsmid maakt en ontwerpt zij sieraden en kleine objecten. In de 19e eeuw waren bloedkoralen sieraden erg populair. Maar bij rouw dienden sieraden sober te zijn zoals een ketting met gitten kralen. Wat werd toen ook wel in sieraden verwerkt ter nagedachtenis aan de overledene? ANTW: Haar van de overledene
 4. Op de Boomgaarddreef gaat u kunst kijken. Wanneer u een voorwerp hebt gevonden, streep het dan weg. Als u goed gekeken hebt, houdt u uiteindelijk één voorwerp over dat zich niet op de Boomgaardreef bevindt. De voorwerpen staan in willekeurige volgorde. ANTW: Peer van glas Noteer: P
 5. Aan het einde is President Dressage Stables gevestigd, hét adres voor het fokken en trainen van het topsegment dressuurpaarden. Als een Flakkeeënaar in het dialect om een “kachel” vraagt bij President Dressage Stables, welk antwoord kan hij dan verwachten? ANTW: “Natuurlijk helpen wij u met de aankoop van een geschikt veulen”
 6. In de 17e eeuw was de tulpenteelt in Nederland al populair. Tijdens de tulpenmanie of bollengekte van 1634 tot 1637 werden tulpenbollen tegen astronomisch hoge prijzen verkocht. De duurste bol ooit kostte 6.000 gulden. In d 20e eeuw is de tulpenbollenteelt naar Goeree-Overflakkee gekomen. Bloembollenkwekerij Malieflower verkoopt tegen een vriendelijker prijs dan in de 17e eeuw. Die 6.000 gulden van toen stond namelijk gelijk aan: ANTW: 40 x het gemiddelde jaarinkomen
 7. Op huisnummer 65 is Maliepaard Bloembollen gevestigd. Omstreeks eind april zorgen de bloeiende tulpen van Maliepaard voor prachtig gekleurde polders, die veel toeristen naar het eiland trekken. Maar om de bol verder te laten groeien, wordt de bloem al na korte tijd verwijderd. Hoe wordt dit verwijderen van de bloem ook wel genoemd? ANTW: Koppen. Schrijf in het lege vakje de onderstreepte letter van het juiste antwoord: O
 8. Kent een molen ook een vreugdestand? ANTW: Ja, bij huwelijk of geboorte
 9. Welke twee woorden hebben niets met molens te maken? ANTW: Borstzak en stoomfluit
 10. De bocht in de weg is het gevolg van een dijkdoorbraak tijdens de Sint Felixvloed, een stormvloed in 1530.  Het gat in de dijk werd afgedicht met een boogvormige dijk: een vingerling. Het achterblijvende water achter zo’n vingerling heet: ANTW: een wiel of weel
 11. De Molendijk heeft dus meer dan één molen. Maar welke foto’s horen nou bij welke molen? Zet de letters van de foto’s in de vakjes bij de desbetreffende molen. De letter die u overhoudt, plaatst u in het grote vak. ANTW: Molen 1: D F Molen 2: A C Molen 3: B G Overgebleven: E

LET OP: de eigenaar heeft nog maar 1 molen in zijn tuin staan. De andere is helaas uit de tijd. Zie addendum.

 1. Wiens brievenbus zou ook op de Zweedsestraat niet hebben misstaan? De brievenbus van: ANTW: Molendijk 34
 2. Zoek het logo van de praktijk van Van de Putte. Hierin staat een medisch instrument dat vaak door een dokter wordt gebruikt. Dit instrument heet een: ANTW: Stethoscoop. Schrijf in het lege vakje de onderstreepte letter van het juiste antwoord: O
 3. Hieronder ziet u acht voormalige Stadse huisartsen. Welke arts stelt zich aan u voor? Vul naam in en omcirkel de vierde letter: Gnirrep (R)
 4. De nieuwste wijk van Stad draagt historische straatnamen. Vóór de bedijking was het Gudseke een hil op het gors de Stadt. Bij hoog water bracht de herder zijn schapen daar in veiligheid. De Redoute bent u in de haven al tegengekomen. Het verdedigingswerk is gebouwd tijdens een bestand van 1609 tot 1621. Dit bestand vond plaats tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). Hoe heette dit bestand? ANTW: Het Twaalfjarig Bestand
 5. Reeds vóór de Ramp waren er plannen om het eiland met de overkant te verbinden. Deze verbinding moest via het eiland Tiengemeten bij Stad aan land komen. Het ging om een verbinding die u ook hier aan de Molendijk aantreft, te weten een: ANTW: brug
 6. Maar het zijn dan wel hele vreemde apen die Stadtenaeren hieronder hebben leren bidden. Of vormen de namen letters misschien groenten uit een hofje?
PRADEL-AAPAARDAPPEL   
PRIK-AAPPAPRIKA     
’N BIDZIELS-AAPBLADSPINAZIE
A-STINK-AAPPASTINAAK   
REDER-AAPAARDPEER    
KOLOR-AAPKOOLRAAP    

De letters in de gekleurde vakjes vormen van boven naar beneden iets dat de arbeider liever niet in zijn hof had groeien. ANTW: DISTEL

 1. Hier heeft W.J. de Wachter tezamen met zijn Hongaarse vrouw Irén Kiss gewoond. Die achternaam bent u -als het goed is- eerder tegengekomen. Hongaars is lastig voor een Nederlander om te lezen. Maar dat geldt misschien ook voor de gevelsteen op de hoeve. Wat staat er niet op de gevelsteen? ANTW: DEN 20ste MEI
 2. De strontschepper is ook een verdwenen beroep. Maar Flakkeeënaren eten nog steeds poepekool. Het is de Flakkeese naam voor boerenkool. Welk groot beest aan de rechterkant van de Achterdijk ziet een Flakkeese boer liever niet tussen zijn poepekolen? ANTW: Rups
 3. Flakkee Records op nummer 27 is een begrip op het eiland voor de tweedehandsplatenverzamelaar van country, blues, rock (’n roll), pop en soul van weleer. Voor het Flakkeese volkslied doen wij graag een beroep op u: hoe luidt de eerste regel? ANTW: Flakkee is un eiland en ‘t waeter is brêêd
 4. U nadert het einde van de eerste etappe. Jachthaven Atlantica (Zeedijk 54) heeft een winkel waar u voor een ijsje en tijdens vakanties een kop koffie/thee terecht kunt. Voor wie zelf een boterham heeft meegenomen, smeer uw boterham eens in met wat landarbeiders op hun brood smeerden. Meer weten? Vul dan hieronder de gevonden letters bij de vragen 5 (gekleurde vakje), 9, 15, 20, 23, 26, 30, 32 en 33 in.
9203326322353015
STROOPVET

Het gevonden woord is een broodsmeersel gemaakt van reuzel of gesmolten spekvet en stroop. Het werd vooral gegeten door plattenlandsarbeiders die zwaar fysiek werk deden.

2e ETAPPE

 1. Een mooie dagtocht over het Haringvliet met een klipper uit 1891 doet u met: ANTW: de Argus
 2. Waterschap Hollandse Delta zorgt ervoor dat de eilandbewoners droge voeten houden. Waterwerken als dijken en sluizen hebben onderhoud nodig. Wat is er in 1996 vervangen? ANTW: De linker sluisdeur
 3. Het eiland viel voorheen onder de zogenaamde Heerlijkheid van Voorne en de Heerlijkheid van Putten. Stad viel onder Putten. Als u naar de overkant kijkt, dan ziet u de westelijke punt van het eiland Tiengemeten. Welke voormalig eiland ligt achter Tiengemeten? ANTW: Hoeksche Waard
 4. Het oostelijk deel van Overflakkee werd nagenoeg geheel onder water gezet. De bewoners van welke polder op dit oostelijk deel bleef de inundatie bespaard? ANTW: Bewoners van de Oude Oostmoer Polder
 5. De zeven huisjes aan de Zevenster kwamen in 1913 gereed voor de verhuur aan arbeiders. De bomen in de tuin dragen elk een eigen naam. Welke naam komt u niet tegen? ANTW: Thorn
 6. Niet alleen (hoog) water vormde een bedreiging, ook moest Stad met vuur erg oppassen. Zo brandde de dorpskerk in 1898 af na het uitbranden van een wespennest in de toren. De brandspuit had helaas onvoldoende druk om zo hoog als de toren te kunnen blussen. Om úw oplettendheid te testen, vragen wij u in de fotocollage te omcirkelen welke van de negen afbeeldingen NIET bij de kazerne hoort. ANTW: afbeelding van de brandende lucifer met rode streep er doorheen
 7. Wie op de Nieuwstraat vlagt met zijn vlaggenstokhouder misschien nog steeds een beetje extra voor de toenmalige Koningin Juliana? ANTW: De bewoner(s) van Nieuwstraat 36
 8. Aan het einde van de Nieuwstraat komt u een waterput tegen. Goeree-Overflakkee had in 1962 een (omstreden) primeur: in de strijd tegen tandbederf werd een bepaalde stof aan het drinkwater toegevoegd. In 1974 is hiermee gestopt. Om welke stof ging het? ANTW: Fluor
 9. Een vrouw in streekdracht zat niet op een modderbad te wachten. Haar kleding was om mee te pronken en niet om vies te worden van de modder. Welke klederdracht hoort bij Goeree-Overflakkee? ANTW: B
 10. Een borstrok werd vroeger gedragen wanneer het koud was. Omdat het van wol was, kriebelde het nogal. Wat is een borstrok? ANTW: Een wollen hemd zowel voor mannen als vrouwen
 11. Van Wittehorst had de mazzel om met een ambachtsvrouw van Stad te trouwen (Wilhelmina van Bronckhorst). Die was erg rijk geworden door een kunstverzameling. Waar treft u een kunstzinnig vormgegeven dame aan? ANTW: Op huisnummer 6
 12. Andries van Bronckhorst verkreeg in 1526 het recht om het gors “de Stadt” te bedijken en wordt daarmee de eerste ambachtsheer van het dorp. Het dorp was toen nog erg klein. Vandaag de dag is Stad het twee-na-kleinste dorp van het eiland. Laat Bronkhorst nou net de twee-na-kleinste stad van Nederland zijn. Stad heeft per 2021 echter veel meer inwoners dan Bronkhorst (1.472 versus 95). Wij gaan daarom de GROTE STAD FOTOBINGO in de A. van Bronckhorststraat met u spelen. Omcirkel de afbeelding in de fotocollage die u tot de 1e straat rechts NIET tegenkomt. ANTW: HET WIEL MET SPAKEN (MIDDELSTE FOTO BOVENIN)
 13. Een ambachtsheer kon zijn rechten verkopen. Dat gebeurde aan Jan van Halfwassenaer in 1725. Nadat Jan stierf kwamen de rechten uiteindelijk in het bezit van zijn dochter Sophia. Laat het gelijkluidende Sofia nou net de hoofdstad van een land zijn, waar tegenwoordig veel landarbeiders op Goeree-Overflakkee vandaan komen. Om welk land gaat het? ANTW: Bulgarije
 14. Op Flakkee werd vee vooral gehouden voor vlees, bemesting van het land en om werktuigen mee voort te trekken. Grootschalige veeteelt kwam echter niet voor. Welke dieren aan de buitenzijde van de gevels komt u evenwel tegen tot de 1e straat links? (Kijk links en rechts van de straat.) ANTW: Paard, hert, toekan, kip
 15. Het Streekmuseum GO verkoopt sleutelhangers in de vorm van plaatsnaamborden met daarop de Flakkeese dorpsnamen, zo ook die van Stad. In Zuid-Hollland ligt een stad met de bijnaam Sleutelstad. Deze stad werd belegerd door de Spanjaarden maar in 1574 door de Watergeuzen ontzet. Het ontzet wordt jaarlijks nog steeds gevierd met hutspot (pee mi juun in het Flakkees), haring en wittebrood. Deze stad is: ANTW: Leiden
 16. Oudere generaties leerden lezen met het leesplankje AAP NOOT MIES. Maar welke drie woorden volgden daarna op dat leesplankje? ANTW: WIM ZUS JET
 17. In de 1e etappe vertelden wij u dat het Gudseke een hil op het gors “de Stadt” was. De herder had daar met zijn schapen een veilig heenkomen bij hoog water. Wat kunt u doen op de hil op het schoolplein? ANTW: Glijden
 18. Stad werd lange tijd vanuit het eiland Putten bestuurd. Putten was tot 1795 net als Voorne min of meer een zelfstandig land zonder bij de graafschap van Holland te horen. Wat was de hoofdstad van Putten? ANTW: Geervliet
 19. In de pluktuin van de Kruidenstee kunt u diverse verse kruiden en eetbare bloemen plukken. De tuin is aangelegd als een natuurtuin waarin onder andere bijen en insecten zorgen voor een ecologisch evenwicht. Los de onderstaande rebussen op en schrijf in de lege vakken, de plantennamen op die in de pluktuin van de Kruidenstee te vinden zijn. ANTWOORD: BIJVOET, CITROENGRAS, ENGELWORTEL
 20. Rondom de Kruidenstee is veel landbouwgrond. De landbouw mechaniseerde na de Tweede Wereldoorlog in rap tempo. De in 1938 opgerichte landbouwmachinefabriek Rumptstad (thans Steketee) droeg haar steentje hieraan bij. Het bedrijf verwierf grote bekendheid met de productie van wentelploegen. Op welke foto’s is zo’n wentelploeg afgebeeld? ANTW: B
 21. De straatnamen hier zijn niet bepaald kort. De dorpsnaam is dat ook niet en wordt daarom meestal afgekort tot Stad. Het dorp Westerhaar-Vriezenveensewijk is met 28 leestekens de langste plaatsnaam van Nederland. Op welke plaats staat Stad aan ’t Haringvliet qua plaatsnaamlengte (in leestekens en buurtschappen niet meegerekend)? ANTW: 9e
 22. Het afgebeelde billboard stond voorafgaand aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 tegenover de Kruidenstee. Omcirkel op het billboard het pamflet van de politieke partij namens wie Elco Brinkman minister van Volksgezondheid, Welzijn en Cultuur, fractievoorzitter en lijsttrekker is geweest. ANTW: BOVENSTE RIJ, DERDE VAN LINKS (CDA)
 23. De eerder besproken Baron van Brienen is ook burgemeester van Amsterdam geweest. Op welk huisnummer in de Kolff van Oosterwijkstraat treft u een zogenaamd amsterdammertje aan? (Let op: deze straat loopt aan het einde door naar links.) ANTW: 10
 24. De school is vernoemd naar Albert Schweitzer. Net als zijn tijds- en naamgenoot Albert Einstein was Schweitzer een zeer geleerd man. Op de afbeelding ziet u een man: Einstein. Maar hoeveel vrouwen telt u? Vul hieronder in: ANTW: 3
 25. Voor gymnastiek kunt u rechts in de sporthal terecht. Gymnastische oefeningen kunnen met een turntoestel worden gedaan. Welk twee toestellen zijn turntoestellen? ANTW: Springpaard en paardvoltige
 26. Stad heeft in 2007 meegedaan met de tv-verkiezing Leukste Gat van Nederland. Stad heeft niet gewonnen, maar het iets grotere Brabantse dorp Soerendijk wel. En dat is niet eerlijk! Welke tv-held van vroeger zie altijd: “Want zij zijn groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk”. ANTW: B CORRECTIE: HET WINNENDE DORP HEET SOERENDONK
 27. Vóór de tijd van de inpoldering van het gors “de Stadt” werden hier schapen gehouden. Daarnaast kwam vogelarij (vogelvangst) voor. U gaat hier negen watervogels voor ons vangen. Maak van elke afbeelding 1x gebruik om de lege vakken in te vullen. De ij is één letter
      IJSeend
    BERGeend
   KROONeend
   TAFELeend
   BRANDgans
   FLUITzwaan
  SNEEUWgans
 TROMPETzwaan
MANDARIJNeend
 1. Vroeger mocht op veel vogelsoorten gejaagd worden. De Nederlandse wet heeft momenteel nog maar drie vogelsoorten aangewezen als bejaagbaar. De jacht op andere soorten is verboden. Op welke drie vogelsoorten mag nog gejaagd worden? ANTW: Fazant, wilde eend en houtduif
 2. Vogelarij betrof niet alleen het recht op het vangen van vogels maar ook het jagen met behulp van vogels. De valk is de bekendste jachtvogel. Een valk werd dan eerst afgericht en vervolgens ingezet voor de jacht op klein wild. Hoe heet een jager die met een valk jaagt? ANTW: Valkenier
 3. Als u uw richting kwijt bent, geeft een kerktoren soms uitkomst. Het noorden is (vaak) te herkennen aan: ANTW: Groene aanslag: de algenaanslag groeit beter aan de noordzijde
 4. Waaraan is de laatste rustplaats van Mel Dale te herkennen? ANTW: Een door Mel gemaakte beeldje van een soldaat
 5. Mel Art Support nam het initiatief het beeld De Wijzer aan Mel Dale aan te bieden voor zijn 75ste verjaardag. Het beeld draagt vaak een muts en sjaal in Stadse keuren. Het beeld loopt al wijzend op u af, alsof het u wil vragen: “Van wie bin joe d’r een?” Als u er een van Melaard, Maliepaard, Arensman of Van Rumpt bent, dan wonen in dit dorp veel van uw familieleden. Maar wat is de meest voorkomende achternaam in Stad? ANTW: (den) Braber
 6. Rechts op de hoek van de Voorstraat was bakkerij Nipius gevestigd. In 1964 richtte Nipius elders in Stad met succes een koekjesfabriek op. De koekjes van Nipius kwamen in de schappen van landelijke supermarktketens terecht en wie businessclass met KLM vloog, kreeg een Nipius-koekje uit Stad. De bakkersfamilie heeft met het verdiende vermogen het Nipius Roos Fonds opgericht. Dit fonds zet zich in voor diverse eilandinitiatieven. U gaat koekjes “proeven”: schrijf achter elk(e) koek(je) de plaats of streek van herkomst.
(ontbijt)koek9 DEVENTER
stroopwafel8 GOUDA
oranjekoek3 FRIESLAND
kruukplaetjes5 FLAKKEE
bolus4 ZEELAND
meisjes7 ARNHEM
oudewijvenkoek1 GRONINGEN
mop2 WEESP
arretjescake10 OVERAL (OUDDORP)
ijzerkoek6 VLAARDINGEN
 1. Een telefoon is tegenwoordig vanzelfsprekend. Maar in 1915 was dat wel anders. Toen waren er op heel het eiland slechts 87 telefoonaansluitingen. Voornamelijk handelaars en zakenmensen hadden toen een aansluiting. Middelharnis had er 17, Dirksland 15 en Sommelsdijk 11. Herkingen en Mellissant hadden beide 1 aansluiting. En Stad? ANTW: Een Stadtenaer moest naar Den Bommel lopen voor de dichtstbij zijnde telefoon.
 2. Stad zag met de komst van de Haringvlietbrug en de gemeentelijke herindelingen het vertrek van de middenstand met lede ogen aan. Welke voor Stad bekende middenstander had evenals Nipius voorheen een zaak op de Voorstaat?ANTW: Piet de Kapper
 3. Zoek het gebouwtje van de motorspuit in de Voorstraat. De motorspuit, een verrijdbare spuitinstallatie, was niet zo groot als een brandweerauto. De motorspuit kon daarom op plekken komen waar de brandweerauto dat niet kon. Voor moeilijk bereikbare plekken bood de rechtsboven afgebeelde spuit ook uitkomst. Wat is het? ANTW: Een waterspuit: ideaal voor het reinigen van de ramen van de hoge Voorstraat-gevels
 4. Er is geen weegbrug meer om te bepalen of u door de wandelpuzzeltocht een onsje, een pondje of een kilootje bent kwijtgeraakt. Bruto, netto en tarra waren in de tijd van Stad als landbouwhaven ook aanduidingen voor gewichten. Welke afbeelding stelt tarra voor? ANTW: 3

Openingstijden

zo & ma. gesloten
di. 14:00-17:00
wo. 14:00-17:00
do. 14:00-17:00
vr. 14:00-17:00
za. 14:00-17:00

Hemelvaartsdag geopend vanaf 14:00 uur.

Tweede Pinksterdag geopend vanaf 14:00 uur.

Bezoek onze webshop! 

Kerkstraat 2-12, 3245 AK Sommelsdijk

06-52 15 31 69

info@streekmuseum.nl

Entreeprijzen

Volwassenen
Kinderen tot 12 jaar
Museumvrienden
€ 5.00
€ 2.50
Gratis

Betalen kan per PIN of contant. Helaas accepteren wij geen museumkaart.

Rondleidingen en groepsbezoek

Wilt u de bijzondere geschiedenis en leuke wetenswaardigheden weten van de collectie van het Streekmuseum? Ga mee met onze rondleiders en laat u meevoeren door de eeuwen heen.

Voor een groepsbezoek buiten openingstijden en voor rondleidingen kunt u het museum bellen. Mobiel: 06 52 15 31 69

Rondleiding tijdens openingstijden
Rondleiding buiten openingstijden
€ 15.00
€ 25.00

Bereikbaarheid

Komend vanaf Rotterdam of Zierikzee volgt u op de N59 de borden Middelharnis. Bij de verkeerslichten bij Oude-Tonge slaat u af de N215 op richting Middelharnis. Op de rotonde bij Middelharnis neemt u de tweede afslag, u doet bij de volgende twee rotondes hetzelfde. Daarna neemt u de tweede straat links, de Van Aerssenstraat. Rijd deze helemaal uit tot u op de Enkele Ring komt. Wij adviseren u hier te parkeren.

Een andere mogelijkheid is parkeren langs de Voorstraat of het Marktveld. Hiervoor houdt u op de Enkele Ring rechts aan en rijdt u als het ware om de kerk heen. U neemt vervolgens de eerste straat rechts, de Oranjestraat. U kunt vervolgens rechtsaf het Marktveld op of linksaf de Voorstraat. Houdt u er rekening mee dat u hier op woensdagen vanwege markt niet kunt parkeren!

Het Streekmuseum Goeree-Overflakkee bevindt zich op loopafstand van de bushalte Sommelsdijk Krakeelstraat. Deze halte is bereikbaar via buslijn 136 die rijdt vanaf Busstation Stellendam en vanaf halte Schaapsweg N59 in Achthuizen. Deze laatste twee haltes zijn vanaf de grote doorgaande lijnen bereikbaar.

Blijf op de hoogte

  Schrijf je nu in voor de gratis nieuwsbrief.

  Streekmuseum Goeree-Overflakkee
  17 beoordelingen